Eg har utdanning innan dans, danseundervisning og pedagogikk. Eg har arbeidd som skapande dansekunstnar i Bergen, hovudsakleg med soloprosjekt og ulike samarbeid med kunstnarar innan andre felt. Eg har også arbeidd som regisassistent og prosessrettleiar i scenekunstprosjekt. Det siste året har eg arbeidd som lektor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Stord. 


e-post: marit.loe.bjornstad[alfakrøll]gmail.com