Å la falle. Å reise seg att                                                                                                                       

: Ei site generic utandørs framsyning. I dette stykket arbeidde eg med elementa ild, vatn, jord og vatn som gjenstand for inspirasjon. Prosjektet oppstod som eit resultat av eit ønske om å vende tilbake til, eller å finne fram til noko opprinneleg:ein stad kor det var rom for ro og kunne å lytte. Ein stad der ein iboande sjølvstyrt rytme og kraft kunne oppstå eller få plass. Stykket hadde premiere i Øystese i Hardanger i 2012 og vart same år vist i Rosendal. Sommaren 2013 vart stykket vist på Tysnes og Bømlo. 


Lengd: ca 25 min.

Kostyme: Silje Sandodden Kise

Produsent: Bergen Dansesenter

Foto: Silje Kise

Foto: Silje Kise