1+1=11

: eit interdisiplinært samarbeid med Hanne Hvattum(tekst),  Klara Sofie Ludvigsen(foto- og videokunst) og Eva Pfitzenmaier (musikk).

Vi har lage tre sceniske installasjonar i lag. Den fyrste, Utan tittel, vart vist i Bergen våren 2010. Hausten 2010 var vi gjestekunstnarar på Arts Printing House i Vilnius, Litauen, der vi laga den 30 minutt lange framsyninga Blink once if you see me. Blink twice if you know what this is all about. I oktober 2011 hadde vi ei kortare arbeidsvisning av Rådville dyr under teater festivalen Meteor/Prøverommet.

Sequence 1.mov

Utrag frå videoarbeid produsert under kunstnaropphald i Vilnius, Arts Printing House, med 1+1=11.