Å la falle. Å reise seg att. Improvisasjon/forprosjekt

Forprosjekt på Dokken, Prøverommet i Bergen 30.04.12.

Marit Loe Bjørnstad og Cover Dance

Marit Loe Bjørnstad og Eva Pfitzenmaier i

Marit Loe Bjørnstad og The Red House.

Improvisasjon på Bergen Kjøtt 16. august 2010.

Marit Loe Bjørnstad og Heartbroken, In Dispair.

Improvisasjon på Bergen Kjøtt 16. august 2010.

Marit Loe Bjørnstad og Skigardvise

Improvisasjon på Bergen Kjøtt 16. august 2010.

Hode og hale. Brains and body. Marit Loe Bjørnstad