Jeg var engasjert som regisassistent i Judasevangeliet av Tore Vagn Lid.