Manifest Januar 2010

: er det første soloarbeidet mitt. I dette prosjektet tok eg utgangpunkt i påstanden om at symmetrisk rørsle er maskulint og asymmetrisk feminint. Vidare utforska eg dei ulike opplevingane av å utføre maskulin kontra feminin rørlse og vidare kva fysisk og visuelt uttrykk det gav. Koreografien vart vist i Bergen og i Kvam.

Lengd: 5 min.