Oppgjer/hyllest

: ein koreografi om og med foreldra mine. Eg tok utgangspunkt i eit behov for å lausrive meg, samstundes som eg ynskte å gjera ære på på foreldra mine.  
Stykket vart vist på Oktoberdans-Prøverommet i 2010.

Lengd: 8 min.