Jeg var engasjert som prosessveileder i stykket ord/word/Wort & land/land/Land av Eva Pfitzenmaier