Picture Me Dance

: er eit tverrfagleg prosjekt med teiknaren Fredrik Rysjedal. Det er eit eksperiment der vi skaper dansar som skal formidlast gjennom teikningar, teikneserie og animasjon.

Dei ulike sekvansane presenterer dansen forskjellig, kvar me jobbar med variasjonar i  tid og rom, rytme og repitisjon og realisme og stilisering mellom sekvensene. Dansane tar utgangspunkt i min sin dansemetodikk som er tufta på improvisasjonsdans. Prosjektet vart vist på Oktoberdans/Prøverommet 2012. Picture me dance-improvisation

Improvisation